Trần Thị Nga bị đánh đập và đe dọa giết chết trong trại giam Gia Trung

Tuấn Khanh FB

Tin từ ông Lương Dân Lý cho biết, trong lần gọi điện thoại về nhà mới đây, bà Nga đã nói thật nhanh vào lúc cuối cuộc gọi để cho gia đình biết rằng biết trong thời gian qua, bà Nga liên tục bị đánh đập và bị dọa giết chết. Bên cạnh đó, rất nhiều thư từ của những người thương mến gởi vào trại thăm hỏi, thì bà Nga cũng không hề nhận được.

Xin bạn xem tiếp bài Trần Thị Nga bị đánh đập và đe dọa giết chết trong trại giam Gia Trung tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)