Tràng pháo tay cho Canada

Bộ Ngoại Giao Canada lên tiếng, “Canada sẽ luôn luôn lên tiếng để bảo vệ nhân quyền, kể cả quyền phụ nữ và tự do ngôn luận khắp thế giới. Chính quyền chúng tôi sẽ không bao giờ ngần ngại trong việc xiển dương các giá trị này và tin rằng đối thoại đóng vai trò quan trọng trong ngoại giao quốc tế.”

Xin bạn xem tiếp bài Tràng pháo tay cho Canada tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)