Trang web Việt chiếu phim Trung Quốc, đánh đố về Biển Đông

Một trang web Việt Nam trình chiếu phim cổ trang Trung Quốc yêu cầu khán giả phải trả lời câu hỏi về chủ quyền Biển Đông trước khi được xem bộ phim nhiều tập đang ‘gây sốt’.

(Visited 1 times, 1 visits today)