Tranh cãi chuyện cấm xe máy

Với lý do để giảm kẹt xe, lãnh đạo Hà Nội và Sài Gòn cùng đưa ra đề xuất sẽ cấm xe gắn máy hai bánh lưu thông trong thành phố, và sẽ phát triển hệ thống giao thông công cộng

(Visited 1 times, 1 visits today)