Trên 36 nghìn dân Iraq đăng ký làm bộ trưởng

Lời kêu gọi dân chúng tự ứng cử vào chức các bộ trưởng trong tân chính phủ Iraq thu hút trên 36 nghìn người hưởng ứng.

(Visited 1 times, 1 visits today)