Trí tuệ CS và những trò hề chua chát

Fb. Đỗ Ngà|

Đã dốt mà không muốn học thì có thể nói là vô phương cứu chữa. Ở đời thằng hiểu biết giả vờ dốt nát được chứ thằng dốt nát không thể giả vờ hiểu biết. Đấy là nguyên nhân dẫn đến thoái hóa chính trị tương tự như cho động vật giao phối cận huyết vậy.

Thời còn cắp sách đến trường, tôi được học rằng, khi giao phối cận huyết thì những tính trạng lặn nó sẽ hiện ra.

Xin bạn xem tiếp bài Trí tuệ CS và những trò hề chua chát tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)