Trình độ nhân công Việt Nam thấp nên không hấp dẫn đầu tư bằng Trung Quốc

Trình độ nhân công Việt Nam thấp nên không hấp dẫn đầu tư bằng Trung Quốc

Trình độ nhân công Việt Nam thấp nên không hấp dẫn đầu tư bằng Trung Quốc Dù dựa vào giá nhân công cực thấp để cạnh tranh nhưng trình độ của nhân công lại quá thấp nên không lôi kéo được các nhà đầu tư nhiều như chế độ Hà Nội mong muốn.

Người Việt TV (c) 2017 – http://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – http://NGUOI-VIET.com

(Visited 1 times, 1 visits today)