Trịnh Văn Quyết FLC nhận tiền của Tàu Cộng để mua nước Việt Nam?

Anh Trần – Bảo Lửa|

Đã từ lâu người ta nghi ngờ tay đại gia Trịnh Văn Quyết FLC này và một số đại gia khác như Vũ Văn Tiền Geleximco, Vũ Hoa Sen âm thầm nhận tiền của Tàu Cộng để ra mặt “mua” nước Việt Nam, thực chất là thâu tóm đất đai, vẽ nhiều dự án càng tốt để đưa đội quân doanh nhân của Trung Quốc sang nắm nền kinh tế Việt càng nhiều càng tốt, bất chấp an ninh quốc gia, ô nhiễm môi trường trầm trọng.

Xin bạn xem tiếp bài Trịnh Văn Quyết FLC nhận tiền của Tàu Cộng để mua nước Việt Nam? tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)