Trong một năm, Việt Nam có trên 1,000 trẻ bị xâm hại tình dục

Trong một năm, Việt Nam có trên 1,000 trẻ bị xâm hại tình dục

Theo số liệu từ Tổng cục Cảnh sát, Việt Nam phát hiện trên 1,600 vụ xâm hại trẻ em, trong đó có khoảng 1,200 vụ xâm hại tình dục chỉ riêng năm 2016

Người Việt TV (c) 2017 – http://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – http://NGUOI-VIET.com

(Visited 1 times, 1 visits today)