Trump bỏ cam kết khí hậu – tác động, ảnh hưởng tới VN?

Trump bỏ cam kết khí hậu - tác động, ảnh hưởng tới VN?

Thảo luận đặc biệt về quyết định của Tổng thống Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận Paris về Biến đổi Khí hậu, với các khách mời là chuyên gia, phóng viên môi trường, sinh thái từ London và Hà Nội.

(Visited 1 times, 1 visits today)