Trump: “Đã đến lúc LHQ phải cải cách’

Tổng thống Donald Trump nói đã đến lúc Liên Hiệp Quốc phải cải cách và không thể tiếp tục cách làm việc như trước.

(Visited 8 times, 1 visits today)