Trump đã yêu cầu Kim chuyển giao hạt nhân qua một tờ giấy

Qua một tờ giấy, ông Trump thẳng thắn yêu cầu ông Kim chuyển giao toàn bộ vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng cho Hoa Kỳ, theo Reuters.

(Visited 1 times, 1 visits today)