Trump đe dọa: VN cần làm gì để không ảnh hưởng đến quan hệ với Mỹ?

Việt Nam không nên để thâm hụt thương mại của Mỹ với Việt Nam là chuyện nhỏ gây ảnh hưởng xấu đến chiến lược lớn, theo ý kiến từ Florida.

(Visited 1 times, 1 visits today)