Trump-Russia: Paul Manafort và Rick Gates bị cáo buộc thêm tội mới

Hai ông Manafort và Gates bị cáo buộc âm mưu giấu hơn 30 triệu đô la từ các quan chức thuế.

(Visited 1 times, 1 visits today)