Trump-Tập: Khi ‘Trung Hoa mộng’ gặp ‘Nước Mỹ vĩ đại’

Những nét tương phản giữa “trùm bất động sản” Donald Trump và “nhà cộng sản trọn đời” Tập Cận Bình là gì?

(Visited 1 times, 1 visits today)