Trump ‘tự chứng thực sức khỏe’

Cựu bác sĩ của Trump tiết lộ ông không hề viết thư năm 2015 nói tình trạng “sức khỏe tuyệt vời đáng kinh ngạc” của ông Trump khi tranh cử.

(Visited 10 times, 1 visits today)