Trung Quốc ảnh hưởng Zimbabwe tới mức nào?

Khi mối quan hệ Trung Quốc – Zimbabwe đã khá rõ ràng, câu hỏi là mối quan hệ này sâu sắc đến mức nào?

(Visited 1 times, 1 visits today)