Trung Quốc phản đối TNS Mỹ duyệt xét quy chế Hồng Kông

Trung Quốc đưa công hàm phản đối về các phát biểu của phía Mỹ liên quan đến Hồng Kông, theo đó sẽ buộc chính quyền Mỹ hàng năm phải duyệt xét lại việc cho Hồng Kông hưởng các quy chế đặc biệt như hiện nay.

Người Việt TV © 2019 – https://www.NGUOI-VIET.COM/nvtv
Người Việt Online – https://www.NGUOI-VIET.com

(Visited 1 times, 1 visits today)