Trung Quốc sẽ chấm điểm tín dụng xã hội cho các công ty ngoại quốc

Trung Quốc đang xây dựng một hệ thống nhằm chấm điểm tín dụng xã hội với các công ty nước ngoài.

(Visited 1 times, 1 visits today)