Trung Quốc và Việt Nam tiếp tục ‘khẩu chiến’ về vụ Bãi Tư Chính

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng mới lên tiếng chỉ trích chính quyền Hà Nội về vụ Bãi Tư Chính, sau khi người phát ngôn ngoại giao Việt Nam “yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay vi phạm”.

(Visited 1 times, 1 visits today)