Trung tâm Đà Lạt: làm đẹp hay phá vỡ không gian kiến trúc?

Nghe khu Hòa Bình sẽ xây dựng thành trung tâm thương mại mà giật mình”. Các địa điểm đẹp nhất, các mảnh đất vàng ngày càng lọt vào tay bọn tư bản đen, tư bản đỏ, với sự tiếp tay của các quan chức tham nhũng.

Xin bạn xem tiếp bài Trung tâm Đà Lạt: làm đẹp hay phá vỡ không gian kiến trúc? tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)