Trưởng ban Biên giới Campuchia bị truy vấn về hiệp ước ký kết với Việt Nam

Chủ tịch Đảng Thanh niên Pich Sros nói người dân Campuchia lo ngại về vấn đề minh bạch trong công tác phân định biên giới với Việt Nam

(Visited 1 times, 1 visits today)