Trương Minh Tuấn sắp bị miễn nhiệm chức bộ trưởng

Trước đó ông đã bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo vì liên quan đến việc mua Mobifone mua AVG làm thất thoát hơn 7.000 tỷ đồng.

(Visited 1 times, 1 visits today)