Trưởng phòng quản lý rừng mắc tâm thần ngay khi bị công an khởi tố

Ngay khi công an khởi tố thì ông trưởng phòng quản lý bảo vệ rừng có triệu chứng “tâm thần”. Trong khi đó gia đình cho rằng, ông này bị công an tra tấn đến “không minh mẫn, không nói chuyện với người thân”.

Người Việt TV © 2018 – https://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – https://NGUOI-VIET.com

(Visited 1 times, 1 visits today)