Truyền thông mạng đang đi trước báo chí

Truyền thông mạng xã hội ở Việt Nam đang ‘đi trước’ báo chí và ngày càng thể hiện sức mạnh của mình, theo khách mời Bàn tròn BBC.

Powered by WPeMatico

(Visited 1 times, 1 visits today)