TT Nguyễn Xuân Phúc thăm Mỹ vào ngày 29/5

Thư ký Báo chí Tòa Bạch Ốc hôm 23/3 ra thông cáo cho biết Tổng thống Donald J. Trump sẽ tiếp Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tại Tòa Bạch Ốc vào ngày 31/5

(Visited 1 times, 1 visits today)