TT Trump cho biết chiến tranh mậu dịch là điều tốt và là điều chiến thắng

Tổng Thống Donald Trump ngày hôm nay khẳng định rằng “chiến tranh mậu dịch là điều tốt, và dễ chiến thắng.”Phát biểu này khiến một thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa ở tiểu bang Nebraska đáp trả rằng “chủ nghĩa bảo vệ thị trường của thời thế kỷ 18 sẽ đưa tới việc gia tăng vật giá đối với các gia đình dân Mỹ.”

Người Việt TV © 2018 – https://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – https://NGUOI-VIET.com

(Visited 1 times, 1 visits today)