TT Trump công du Á Châu, trong khi có nhiều vấn đề ở Mỹ

Trong lúc có nhiều vấn đề ở Mỹ, Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Sáu khởi sự chuyến công du lâu nhất tại Á Châu của một tổng thống Mỹ từ hơn một phần tư thế kỷ nay.

Người Việt TV (c) 2017 – http://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – http://NGUOI-VIET.com

(Visited 1 times, 1 visits today)