TT Trump đe dọa đóng biên giới phía Nam với Mexico

-Bộ trưởng tài chính Mỹ không dự hội nghị ở Saudi Arabia
-TT Trump đe dọa đóng biên giới phía Nam với Mexico
-Trung Quốc sắp làm Mặt Trăng giả để soi sáng thành phố

Người Việt TV (c) 2018 – https://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – https://NGUOI-VIET.com

(Visited 1 times, 1 visits today)