TT Trump đề xuất 8,6 tỷ USD trong ngân sách 2020 để xây tường biên giới

Nhà Trắng công bố kế hoạch chi tiêu chính phủ 4.700 tỷ USD cho năm 2020, trong đó bào gồm dự chi 8,6 tỷ USD cho dự án xây tường thành biên giới với Mexico của Tổng thống Donald Trump để ngăn chặn di dân bất hợp pháp

(Visited 1 times, 1 visits today)