TT Trump đến California trong lúc có bất đồng với tiểu bang

-Ngoại Trưởng Rex Tillerson mất chức
-TT Trump chặn vụ Broadcom mua Qualcomm
-TT Trump đến California trong lúc có bất đồng với tiểu bang

Người Việt TV (c) 2017 – https://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – https://NGUOI-VIET.com

(Visited 1 times, 1 visits today)