TT Trump dùng vụ Kavanaugh kích thích cử tri Cộng Hòa đi bầu

-Ba giả thiết bà Nikki Harley từ chức
-Dennis Rodman tweet ra anh có thể làm đại sứ Mỹ ở LHQ
-TT Trump dùng vụ Kavanaugh kích thích cử tri Cộng Hòa đi bầu

Người Việt TV (c) 2018 – https://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – https://NGUOI-VIET.com

(Visited 1 times, 1 visits today)