TT Trump lên án nạn phân biệt chủng tộc sau hai vụ xả súng

Sau khi xảy ra 2 vụ xả súng ở Texas và Ohio, Tổng Thống Trump đọc diễn văn soạn sẵn lên án nạn phân biệt chủng tộc và da trắng thượng đẳng.

(Visited 1 times, 1 visits today)