TT Trump thú nhận trả ông Cohen $130,000 trong vụ Stormy Daniels

-TT Trump thú nhận trả ông Cohen $130,000 trong vụ Stormy Daniels
-TT Trump mướn người từng đại diện TT Clinton trong vụ truất phế
-Bị dọa đánh thuế, Amazon ngưng xây dựng cơ sở ở Seattle

Người Việt TV (c) 2018 – https://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – https://NGUOI-VIET.com

(Visited 1 times, 1 visits today)