TT Trump từng sợ mất chức khi biết có cuộc điều tra của ông Mueller

-TT Trump từng sợ mất chức khi biết có cuộc điều tra của ông Mueller
-Chủ tịch Kim Jong Un sẽ lần đầu tiên gặp tổng thống Vladimir Putin của Nga
-Dân Pháp đổ xô mua tác phẩm ‘Thằng Gù Nhà Thờ Đức Bà’

Người Việt TV (c) 2019 – https://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – https://NGUOI-VIET.com

(Visited 1 times, 1 visits today)