TTg Phúc: Việt Nam sẽ nhập hàng của Mỹ để thỏa lòng ông Trump

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cam kết rằng Việt Nam sẽ nhập thêm hàng hóa của Mỹ từ các công ty như Boeing và General Electric để thu hẹp khoảng cách thương mại giữa hai nước

(Visited 1 times, 1 visits today)