Từ chuyện cái rổ cua đến chuyện nhà buôn – nhà nông

Nếu cua chỉ có một con duy nhất trong rổ thì không đậy sẽ mất ngay, chứ rổ chứa rất nhiều cua sẽ không mất con nào bởi tự chúng sẽ kéo nhau xuống lại đáy rổ, con nào vừa lòm ngòm bò lên miệng rổ thì con khác, thậm chí hàng chục con khác sẽ lôi xuống…

Xin bạn xem tiếp bài Từ chuyện cái rổ cua đến chuyện nhà buôn – nhà nông tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)