Từ Lợn đến Heo (2/2)

Mặc dù con Heo là những gì tượng trưng của sự xấu xa, ngu đần và dơ bẩn, nhưng hình ảnh của Heo tràn đầy trong văn chương bình dân cũng như trong phong tục, văn hóa Việt Nam từ chuyện cúng Làng, cúng Đình, cúng Miễu… đến lễ tục Cưới, Hỏi …đâu cũng thấy Heo trên bàn thờ! Nhân dịp năm mới Kỷ Hợi, thử tản mạn về chuyện Lợn, chuyện Heo đôi dòng…

Người Việt TV (c) 2019 – https://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – https://NGUOI-VIET.com

(Visited 1 times, 1 visits today)