Từ những điều trông thấy

Fb Đỗ Ngà|

Đi từ Lý Thường Kiệt đến Ngã Tư Bảy Hiền, ngay Bệnh viện Thống Nhất tôi bắt gặp một bảng điện tử giao thông được tận dụng để tuyên truyền rằng “công dân có quyền bày tỏ chính kiến nhưng không được vi phạm pháp luật”. Đọc câu này trong đầu tôi lại nghĩ, mị dân vốn là bản chất của CS. Không thể nào gột rửa mà chỉ có thể xóa CS thì mới hết trò lừa mị để ru ngủ nhân dân.

Xin bạn xem tiếp bài Từ những điều trông thấy tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 7 times, 1 visits today)