Tứ trụ Việt Nam được thăm khám sức khỏe hàng ngày

Việt Nam vừa ra quy định cho phép tứ trụ lãnh đạo được chế độ thăm khám sức khỏe hàng ngày, còn các ủy viên Bộ Chính trị được thăm khám sức khỏe ít nhất 2 lần/ tuần.

(Visited 6 times, 1 visits today)