Từ Vinalines đến AVG, quyết tâm ‘sẽ tạo địa chấn’?

Dù vụ ụ nổi Vinalines và Mobifone – AVG có điểm tương tự, quyết tâm chống tham nhũng ở VN đã khác trước và ‘có thể tạo địa chấn’.

(Visited 1 times, 1 visits today)