Túi Fukubukuro là gì mà người Nhật xếp hàng dài để mua?

Thử vận may bằng cách mua túi có các món hàng bí mật đã trở thành truyền thống Năm Mới ở Nhật.

(Visited 1 times, 1 visits today)