Tướng CA: ‘Tổ chức phản động cung cấp nhà đất miễn phí’, dân oan ‘không tin’

Một dân oan Hà Nội khẳng định chưa từng biết và cũng không tin rằng chiêu thức “cấp đất, cấp nhà” sẽ có hiệu quả lôi kéo người dân chống lại chính quyền, mà chính tự bản thân Đảng Cộng sản đã làm cho người dân nhận thức ra vấn đề

(Visited 1 times, 1 visits today)