Tướng Hưởng nói về ông Trump và trật tự thế giới

Cựu lãnh đạo cao cấp của công an VN nêu nhận định chiến lược về nhiệm kỳ Tổng thống Trump và đặt các câu hỏi liên quan tới khu vực.

(Visited 1 times, 1 visits today)