Tướng Lương Xuân Việt được bổ nhiệm làm tư lệnh quân Mỹ tại Nhật

-Tướng Lương Xuân Việt được bổ nhiệm làm tư lệnh quân Mỹ tại Nhật
-Ngoại Trưởng Pompeo lại trở lại Bắc Hàn vụ giải trừ nguyên tử
-Cụ bà 89 tuổi phải tiểu tiện trên bãi cỏ vì cây xăng không cho dùng nhà vệ sinh

Người Việt TV (c) 2018 – https://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – https://NGUOI-VIET.com

(Visited 1 times, 1 visits today)