Tướng Nguyễn Chí Vịnh bàn hợp tác quốc phòng với Hàn Quốc

Bộ Quốc phòng Việt Nam và Hàn Quốc họp cấp thứ trưởng về hợp tác song phương và cũng bàn về Bắc Hàn cùng an ninh vùng.

(Visited 1 times, 1 visits today)