Tưởng Nhớ Bùi Bảo Trúc (1/2)

Tưởng Nhớ Bùi Bảo Trúc (1/2)

Sáng mai này, thức dậy, rất nhiều người theo thói quen mở đài phát thanh hay đài truyền hình, sẽ nhớ nhiều đến ông. Vĩnh biệt Bùi Bảo Trúc!

Người Việt TV (c) 2016 – http://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – http://NGUOI-VIET.com

(Visited 4 times, 1 visits today)