Tướng ta và tướng Mỹ

So sánh tướng ta với tướng Mỹ có vẻ khập khiễng. So sánh tướng ta với tướng của quân đội nhiều quốc gia khác cũng sẽ rất khó cân phân vì tướng của thiên hạ không thề “trung thành với Đảng”, không được “học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Tướng ta không giống ai cả

Xin bạn xem tiếp bài Tướng ta và tướng Mỹ tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)