Tuyên Cáo của CĐNVTDLB Úc Châu và Các Tôn Giáo

Chúng tôi vô cùng phấn khởi khi thấy tuổi trẻ VN đã dấn thân cùng đồng bào trong nước. Do đó, chúng tôi và các cộng đồng người Việt tại hải ngoại sẽ cùng đồng hành với đồng bào trong nước để chống lại việc bán nước của CSVN cho TC cũng như tố cáo đến cộng đồng thế giới và Liên Hiệp Quốc những dã tâm của chúng.

Xin bạn xem tiếp bài Tuyên Cáo của CĐNVTDLB Úc Châu và Các Tôn Giáo tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)