Tuyên giáo, an ninh xã hội và chân dài

Đáng lên án, đáng căm hận là cái lũ mặt ∆ồn đi “buôn dân, bán nước”, để vinh thân phì gia, tiền muôn bạc vạn, vung tiền vào những cuộc trác táng hơn cả bậc hôn quân thời phong kiến. Chúng nó uống chai rượu bằng người lao động làm 10 năm không tiết kiệm nổi, chúng nó làm “một phát” mất luôn dải sơn hà biên ải, biển, trời, tài nguyên quốc gia… tất cả cũng để đút vào cái lỗ ấy.

Xin bạn xem tiếp bài Tuyên giáo, an ninh xã hội và chân dài tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)